0262 611 00 31

Kurumsal Kimlik ve Marka Yönetimi

Markalar yaratılır, tüketici tarafından algılanır ve kişilik sahibidirler. Tüketici tarafından statü göstergesi olarak değerlendirilebilirler. Markalar soyuttur, duygusaldır ve beynin sağ tarafına yani duygusal tarafına hitap ederler.
img
Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, sembol, terim, işaret, şekil ya da bunların bir kombinasyonudur.
  • Marka imajı beraberinde kurumsal kimlik anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Stratejik bir kavram olarak ele alınan kurumsal kimliğin tanımı şu şekilde yapılıyor. Bir şirketin kendisinin nasıl tanındığına ve insanların şirketi nasıl tanımlamasına, hatırlamasına ve anlatmasına izin verdiği anlamlar topluluğu.
  • Durum analizinin içerisinde markanın güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Güçlü ve zayıf yönler markayı ilgilendirirken diğer iki yöntemde dış unsurları belirtmektedir. Bu dış unsurlar markanın tehditleri ve fırsatlarıdır. Tehditler marka ile ilgili her şey olabilir. Rakiplerin konumlandırılması ve pazarlama iletişimi kampanyaları gibi bir çok unsur buna örnek gösterilebilir.

Bize projenizden bahsedin

Tüketiciler sadece ürünle ilgilenmezler, ancak tüketiciler arzularını tatmin etmek için daha fazla para öderler ve herhangi bir markayı satın alırlar.

İyi yönetilen bir marka, işletme için değerli bir varlık konumundadır.

Güçlü ve zayıf yönler markayı ilgilendirirken diğer iki yöntemde dış unsurları belirtmektedir.
Araştırma, Vizyon ve Tasarım
Araştırma, Vizyon ve Tasarım
Bu faz, araştırmanın derinliğine ve firmanın büyüklüğüyle orantılı, olması gerektiği kadar bütünlüklü olmalıdır. Sonuçta bütün işleyişin en elzem parçasıdır ve sonucu da projenin geri kalanı için verilecek briefe dönüşmek zorundadır.
Logo, Kimlik ve Ana Hatlar
Logo, Kimlik ve Ana Hatlar
Logo tasarlamaya başlamanın bir çok yolu vardır fakat genelde tasarımcılar kağıt üzerinde tekrar tekrar onlarca ve yüzlerce eskiz yaparak bu süreci ele alırlar. Kağıt üzerine konseptleri dökme ve defalarca bu fikirleri eskizleme yöntemi, bilgisayar üzerinde varamayacağınız yeni yönler keşfetmenize ve sonuca gidecek çözümlere ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Tabii ki en iyi konsept eskizi çalışmanızı seçtikten sonra üzerinde dijital olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.
Gözetim ve Yeniden Markalandırma
Gözetim ve Yeniden Markalandırma
Son olarak, yeni bir marka kimliği lanse edildikten sonra onu gözlemlemek ve üzerinde durmak, müşterileriyle iletişime geçerek yaşayan ve nefes alan bir yapı olarak çok önemlidir. Açıkçası bu bir marka için üzerinde bir çok farklı açıdan itina edilmesi gereken yüklü bir ifadedir. Her şeye rağmen, zamanla müşteri kitlenizin değişimi, pazarın evrimi ya da markanın ürünlerinin ve servislerinin farklılaşmasıyla yeniden markalandırma da söz konusu olabilir. Bu süreçte en büyük mücadele, tutarlılık ve aşinalığı koruyarak müşterilerin sizi hatırlamasını sağlamaktır.
Marka Yönetim Süreci
Marka Yönetim Süreci
Durum analizinin içerisinde markanın güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Güçlü ve zayıf yönler markayı ilgilendirirken diğer iki yöntemde dış unsurları belirtmektedir. Bu dış unsurlar markanın tehditleri ve fırsatlarıdır. Tehditler marka ile ilgili her şey olabilir. Rakiplerin konumlandırılması ve pazarlama iletişimi kampanyaları gibi bir çok unsur buna örnek gösterilebilir. Fırsatları incelediğimizde; kriz anında olan markanın bu krizi avantaja çevirerek kendisine fırsat yaratması ya da pazarda bulunan bir tehdidin farkına varıp bu tehdidi fırsata çevirme çalışmalarıdır.